PRAWO & BIZNES

Zadbamy o TWÓJ biznes, by prawo było po TWOJEJ stronie!

NASZA OFERTA STAŁEJ OPIEKI PRAWNEJ

Pakiet STANDARD

Liczba dostępnych godzin pomocy prawnej profesjonalnego prawnika w miesiącu: 4

Uczestnictwo prawnika w spotkaniach: brak

Cena za godzinę pracy prawnika ponad ilość w pakiecie: 170zł netto

 • konsultacje i porady prawne (via email)
 • przygotowywanie pism, wezwań do zapłaty
 • ocena przedstawionych projektów umów

Sprawdź cenę

Pakiet PLUS

Liczba dostępnych godzin pomocy prawnej profesjonalnego prawnika w miesiącu: 8

Uczestnictwo prawnika w spotkaniach: 1 spotkanie w miesiącu

Cena za godzinę pracy prawnika ponad ilość w pakiecie: 150zł netto

 • konsultacje i porady prawne (via email, telefon)
 • przygotowanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
 • sporządzanie projektów umowy lub ogody
 • ocena przedstawionych przez Klienta projektów umów

Sprawdź cenę

Pakiet PREMIUM

Liczba dostępnych godzin pomocy prawnej profesjonalnego prawnika w miesiącu: 12

Uczestnictwo prawnika w spotkaniach: 2 spotkania w miesiącu

Cena za godzinę pracy prawnika ponad ilość w pakiecie: 130zł netto

 • konsultacje i porady prawne (via email, telefon lub osobiście)
 • przygotowanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
 • sporządzanie projektów umowy lub ogody
 • ocena przedstawionych przez Klienta projektów umów
 • pomoc i doradztwo w rejestracji firmy w Ewidencji Działalności Gospodarczej, oraz przygotowanie dokumentacji, dotyczącej rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • opracowywanie opinii prawnych
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami Klienta
 • tworzenieprojektów umów, regulaminów, statutów oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
 • tworzenie projektu regulaminu serwisu

Sprawdź cenę

Pakiet GRAND

Liczba dostępnych godzin pomocy prawnej profesjonalnego prawnika w miesiącu: 32

Uczestnictwo prawnika w spotkaniach: 4 spotkania w miesiącu

Cena za godzinę pracy prawnika ponad ilość w pakiecie: 110zł netto

 • wsparcie prawne w okresie przedprocesowym, procesowym i wykonawczym
 • konsultacje i porady prawne (via email, telefon lub osobiście)
 • przygotowanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
 • sporządzanie projektów umowy lub ogody
 • ocena przedstawionych przez Klienta projektów umów
 • pomoc i doradztwo w rejestracji firmy w Ewidencji Działalności Gospodarczej, oraz przygotowanie dokumentacji, dotyczącej rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • opracowywanie opinii prawnych
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami Klienta
 • tworzenieprojektów umów, regulaminów, statutów oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
 • tworzenie projektu regulaminu serwisu
 • reprezentowanie interesów Klienta przed sądem i organami administracyjnymi
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg, sprzeciwów, zarzutów itp.)
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)

Sprawdź cenę