PRAWO & BIZNES

Zadbamy o TWÓJ biznes, by prawo było po TWOJEJ stronie!

W legal Salutaris zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

1. Prawo Cywilne

 • Prawo spółek

  Kompleksowa obsługa spółek jest jednym z priorytetów Kancelarii. W ramach świadczonych usług proponujemy obsługę zarówno nowo utworzonych podmiotów, jak również tych istniejących.
 • Prawo konkurencji

  Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie prawa konkurencji, a także reprezentuje klientów w postępowaniach przed UOKiK oraz przed sądami powszechnymi.
 • Prawo upadłościowe

  W ramach świadczone pomocy w zakresie prawa upadłościowego oferujemy sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej, reprezentowanie w tych postępowania oraz w postępowaniach upadłościowych w roli pełnomocnika wierzyciela w tym dokonywanie zgłoszeń wierzytelności, reprezentowanie na zebraniach rady wierzycieli, reprezentowanie wobec Syndyka, Nadzorcy czy Zarządcy.
 • Prawo pracy

  W ramach obsługi z zakresu prawa pracy oferujemy naszym Klientom m.in.:
  - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy;
  - kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub ich odpowiednia zmiana;
  - kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym: oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia)
  - kompleksowe przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.;
  - opiniowanie i przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz zachowania poufności
 • Prawo gospodarcze

  W ramach świadczonej pomocy prawnej w zakresie prawa gospodarczego oferujemy zarówno sporządzanie pism, wezwań, pozwów, projektów umów, regulaminów i statutów ale i reprezentację w postępowaniach sądowych jak i w czynnościach pozasądowych w tym udział w negocjacjach, działaniach windykacyjnych.
 • Prawo nieruchomości

  Kancelaria oferuje Klientom szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomościach oraz negocjowanie, sporządzanie umów w zakresie obrotu nieruchomościami m.in. sprzedaż, najem oraz dzierżawa. Kancelaria zajmuje się również opiniowaniem i przygotowywaniem umów deweloperskich.
 • Prawo autorskie

  Naszym Klientom oferujemy:
  - kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tychże praw
  - reprezentacja twórców wobec podmiotów naruszających ich autorskie prawa majątkowe i osobiste
  - doradztwo dotyczące ochrony patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych
  - reprezentacja w sporach z podmiotami zbiorowo zarządzającymi prawami autorskimi typu ZAIKS itp.
  - reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów
 • Prawo spadkowe

  Kancelaria zapewnia pomoc w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o działy spadków, doradza w kwestiach odpowiedzialności za długi spadkowe, pomaga w przygotowaniu testamentu, w kwestiach wydziedziczenia i jego skuteczności, w sprawach o zachowek.
 • Windykacja należności

  Kancelaria z powodzeniem prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności naszych Klientów. Zapewniamy pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji przedsądowej i sądowej, a na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieramy działalność komornika, dbając aby egzekcuja była skuteczna i szybka.

2. Prawo Karne

3. Mediacje / Negocjacje